World Para Athletics Svjetsko prvenstvo Kobe 2024., Kobe, 17.-25.05.2024.